Nyt samarbejde sigter efter cirkulært byggeri

Børsen, 13. juni 2021

Et konsortium med vidensinstitutioner og aktører fra byggeriets værdikæde står bag projektet Circle Bank. Formålet er at øge genanvendelsen af byggematerialer

Artikel i Børsen 13. juni 2022: læs på børsen.dk