Circle Bank ændrer navn til Circue

 

PRESSEMEDDELELSE

Circle Bank ændrer navn til Circue og gør klar til at møde markedet

Circle Bank blev født i 2021 som et Grand Solution projekt med støtte fra Innovationsfonden og Realdania. I dag har projektet udviklet sig til en prototype på en platform, som kan samle hele værdikæden i det cirkulære byggeri. Derfor er parterne klar til at tage projektet til næste niveau og udvikle en digital platform, der skal fungere som en samarbejdsplatform for byggeriets cirkulære værdikæde. 

Det betyder også, at partnerne bag har besluttet, at både projektet og den virksomhed, der skal udvikle den færdige, digitale platform til markedet, skifter navn til Circue.

“Projektets fokus har ændret sig,” fortæller Thomas Fabian Delman, direktør i virksomheden Circue ApS. “Vi kigger nu bredere på, hvordan vi kan yde beslutningsstøtte til alle led i værdikæden og dermed sikre, at vi bevarer vores bygninger så højt oppe i det cirkulære hierarki som muligt. Derfor synes vi, at navnet Circue passer rigtig godt. At arbejde cirkulært i byggeriet handler om at ‘redde/rescue’ flere bygninger og materialer og samtidig komme med konkrete handlingsanvisninger eller ‘cues’ til værdikædens aktører.” Altså Circue!

“Vi har faktisk været utrolig glade for navnet Circle Bank,” supplerer Lene Damsbo Brix, forperson for Grand Solution-styregruppen. “Men desværre er vi ofte blevet forvekslet med en finansiel institution, og det har været en medvirkende årsag til, at vi nu skifter navn til Circue.”

Grand Solution-projektet Circue løber frem til 1. april 2024, men allerede nu er Circue ApS i gang med at sikre finansiering til udvikling af næste skridt. Circue ApS deltager aktuelt også i udviklingen af et materialepas for sekundære materialer i samarbejde med Molio/Contech Lab og Teknologisk Institut.

 

For yderligere oplysninger om Circue kontakt:

  • Direktør Thomas Fabian Delman, Circue ApS, tfd@circue.dk mobil: 30295776
  • Arkitekt Lene Damsbo Brix, forperson for Grand Solution-styregruppen, lene@damsbobrix.dk mobil: 51249794
  • Projektleder for Grand Solution-projektet Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut, mks@teknologisk.dk mobil: 72202767

 

FAKTA
Grand Solution projektet er delfinansieret af Realdania og Innovationsfonden

Partnere I Grand Solution-projektet Circue som løber frem til 1. april 2024 Kommerciel partner Thomas Fabian Delman, Twentyfifty Futures Kommerciel partner Lene Damsbo Brix, Matter byBrix Kommerciel partner Thomas Søgård Sinding, J. Jensen A/S Kommerciel partner Rolf Büchmann-Slorup, HD Lab  Kommerciel partner Malene Krüger, Tredje Natur Videnspartner Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut Videnspartner Morten Birkved, Syddansk Universitet (SDU) Kommunikationspartner Henriette Rald, Rald & Co Markedspartner Ann-Marie Lewis, Danica Ejendomme Markedspartner Klaus Kellermann, Roskilde Kommune Markedspartner Jesper Kort Andersen, Lejerbo
Partnerne bag virksomheden Circue ApS som fortsætter efter 1. april 2024: Thomas Fabian Delman, Twentyfifty Futures Lene Damsbo Brix, Matter byBrix Thomas Søgård Sinding, J. Jensen A/S Rolf Büchmann-Slorup, HD Lab